Fåren

På Vackamo lammgård bedrivs en lammproduktion på hobby nivå av rasen Oxford down men vi har även några korsningar med Oxford down/Gotlandsfår/Finull. Vi har en liten besättning som är under uppbyggnad och vi har i dagsläget bara 13 tackor och 2 baggar. Det gör att vi kan lägga mycket tid och energi på våra djur även att vi jobbar borta om dagarna.

Vi har vår lamning på våren i mars månad och redan i april får de komma ut på bete. Fåren och lammen lever hela livet på naturbeten runtomkring gården men även på andra väl valda naturbeten i andra närliggande byar. De bidrar på så vis med öppna landskap och de gynnar den biologiska mångfalden på flera olika platser i närområdet. Djuren har tillgång till stora hagar, friskt vatten, mineraler, salt och tillsyn flera gånger om dagen. 

Intresserad av att köpa livlamm? Eller vill du lära dig mer om rasen Oxford Down?

Klicka nedan så hittar ni mer information.